Πολιτική Απορρήτου

Η TASTE N’ DIET σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας (tasteanddiet.gr). Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ποιοι είμαστε;

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΕ και το διακριτικό τίτλο  TASTE N’ DIET είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, μεσολάβησης και πώλησης ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, ειδών υγιεινής διατροφής και τυποποιημένων ειδών διατροφής. Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση της TASTE N’ DIET, στο πλαίσιο της άσκησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της και της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της

Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας

TASTE N’ DIET
Αθήνα, Λένορμαν 262 & Αντιγόνης 112
210 64 64 550
211 411 4611
info@tasteanddiet.gr

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε , τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Ο διαδικτυακός τόπος της TASTE N’ DIET δεν είναι σχεδιασμένος και δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Επομένως δε συλλέγουμε ούτε επιθυμούμε την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε παιδιά. Εάν έχετε υπόψη σας οποιαδήποτε παροχή δεδομένων που αφορούν ανηλίκους παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies, δηλαδή πληροφορίες που μας επιτρέπουν την συμμετοχή σας υπηρεσίες που προσφέρονται από τη TASTE N’ DIET και την παροχή καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης. Επίσης συλλέγουμε τα  στοιχεία που θα παρέχετε εσείς οι ίδιοι κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή αιτήσεων που μας υποβάλλετε για την εξυπηρέτησή σας συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου και των στοιχείων επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας μπορείτε να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο μέσω της ιστοσελίδας μας «Διαγραφή Προσωπικών Στοιχείων» και να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Η TASTE N’ DIET δε θα σας ζητήσει να παράσχετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, ή σεξουαλικού προσανατολισμού, μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας περιλαμβάνουν πεδία ελεύθερου κειμένου. Αυτά τα πεδία μπορεί να σας επιτρέψουν να αποκαλύψετε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων στη TASTE N’ DIET. Η TASTE N’ DIET ζητά να μην το πράξετε, εκτός αν θεωρείτε ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς της επικοινωνίας σας μαζί μας. Σε αυτή την περίπτωση, Η TASTE N’ DIET σας ζητά να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποιωνδήποτε ειδικών κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων που θέλετε να μας γνωστοποιήσετε. Η TASTE N’ DIET επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλετε όταν παρέχεται αυτή η ρητή συγκατάθεση ή όταν μπορεί να γίνει επίκληση κάποιας άλλης νομικής βάσης για επεξεργασία και, σε κάθε περίπτωση, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται επαρκές, σχετικό και απαραίτητο στο πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Δεδομένα τρίτων προσώπων

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας περιλαμβάνουν πεδία ελεύθερου κειμένου τα οποία σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα με τη TASTE N’ DIET.

Κάθε φορά που αποφασίζετε να κοινοποιήσετε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα στη TASTE N’ DIET, θα θεωρείστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι είστε μόνος υπεύθυνος για την απόφαση αυτή και ως εκ τούτου, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε καταγγελίες, αξιώσεις ή αιτήματα αποζημίωσης που μπορεί να ασκηθούν κατά της TASTE N’ DIET, όταν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί παράνομα σε εμάς.

Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να κοινοποιείτε και να μοιράζεστε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα με τη TASTE N’ DIET νόμιμα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Αυτή η δήλωση απορρήτου δηλώνει πώς εμείς, η TASTE N’ DIET, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς εσάς, την ανταπόκριση σε αιτήματα που μας υποβάλλετε, την εν γένει επικοινωνία τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και την πλήρωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης της TASTE N’ DIET. Η TASTE N’ DIET θα επεξεργαστεί (συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεί) τις πληροφορίες που παρέχετε με τρόπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε (ΓΚΠΠΔ). Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ακριβείς κι ενημερωμένες και να μην τις κρατήσουμε για περισσότερο απ’ όσο είναι απαραίτητο. Το πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρούνται ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να διέπεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις της νομοθεσίας και συμφωνημένες πρακτικές.

Η TASTE N’ DIET δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στα πληροφοριακά μας συστήματα ή στα συστήματα των συνεργατών μας τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβουμε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται η TASTE N’ DIET να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: οι εξωτερικοί μας συνεργάτες και το  εξουσιοδοτημένο κάθε φορά πρόσωπο όπως αναλύεται κατωτέρω.

Γνωστοποίηση πληροφοριών

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γνωστοποιηθούν σε άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε τρίτους που ενεργούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίοι ορίζονται νομίμως υπεύθυνοι ή εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία όπως είναι ο πάροχος φιλοξενίας της ιστοσελίδας (33 communication), πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών, εταιρείες Μεταφορικές και ταχυμεταφορών ώστε να μπορέσουν να παράσχουν σε εμάς ή τους πελάτες μας υπηρεσίες, δικηγόροι και πάροχοι υπηρεσιών συμβουλευτικής επιχειρήσεων, πάροχοι υπηρεσιών cloud και διαχείρισης αλληλογραφίας (Google, MailChimp, Moosend). Οι τρίτοι αυτοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για κανέναν άλλον λόγο πέραν από αυτόν που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας. Συνάπτουμε μαζί τους ειδικές συμβάσεις, ώστε τα προσωπικά δεδομένα σας να παραμείνουν ασφαλή.

Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τις πληροφορίες σας;

Εφόσον  δεν μας στείλετε ένα αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν επικοινωνήσετε μαζί μας με κανέναν άλλο τρόπο διατηρούμε τις πληροφορίες σας το μέγιστο για δύο έτη μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, διαφορετικά διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα προσωπικά δεδομένα των αντισυμβαλλομένων μας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να είμαστε σύννομοι με τις εμπορικές και φορολογικές διατάξεις αλλά και για να διαφυλάξουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.  Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

Που διαβιβάζονται οι πληροφορίες σας;

Για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, τα δεδομένα σας μπορούν να γνωστοποιηθούν και στο εξωτερικό, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και αφού προηγουμένως ελεγχθεί η επάρκεια του επιπέδου προστασίας που κατοχυρώνεται από την τρίτη χώρα. Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή.

Η TASTE N’ DIET θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας επεξεργάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας.

Πως προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Εγγυόμαστε  την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που διαθέτουμε χρησιμοποιώντας ασφαλείς τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων και ακριβείς διαδικασίες για τον τρόπο αποθήκευσης, πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Τα δικαιώματά σας πάνω στις πληροφορίες σας

Η TASTE N’ DIET κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορίες κρατάμε για εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασία. Εφόσον η TASTE N’ DIET διατηρεί προσωπικά δεδομένα για εσάς μπορείτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που έχει αποφασίσει πώς και γιατί θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.
 • Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν.
 • Τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διατέθηκαν/θα διατεθούν τα δεδομένα.
 • Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πληροφορίες για το πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρίνει την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε πως υπάρχουν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορίες σας.
 • Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, περιορίσετε ή εναντιωθείτε σε κάποιες επεξεργασίες.
 • Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
 • Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση, καθώς και εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.
 • Την πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν απευθείας από εσάς.
 • Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορίες των αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας (αν και εφόσον πράγματι γίνεται).

Για να υποβάλετε αίτημα μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.

Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Εάν έχετε κάποιο παράπονο για τη χρήση που κάνουμε στις πληροφορίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας καθώς και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/ 

Τροποποιήσεις της παρούσας

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση. Η TASTE N’ DIET θα σας ενημερώσει για σημαντικές τροποποιήσεις της παρούσας και θα αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 19/04/2019