Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O παρόν ιστότοπος (εφεξής ο “ιστότοπος”) tasteanddiet.gr δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΕ και το διακριτικό τίτλο TASTE N’ DIET με έδρα την Αθήνα οδός Αντιγόνης αριθμ. 112, ΑΦΜ 997796101, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, μέλος του ΕΒΕΑ και καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ υπό τον αριθμό 125145201000. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η κυρία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ. Η φιλοξενία του ιστότοπου παρέχεται από 33 Communication Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου του, υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η πρόσβαση και η περιήγηση στον ιστότοπο αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των ακόλουθων διατάξεων: Ο ιστότοπος ανήκει αποκλειστικά στην TASTE N’ DIET η οποία είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη οντότητα για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ιδίως όσον αφορά το εμπορικό σήμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα εικόνας, ως προς τα πρωτότυπα ή με ρητή εξουσιοδότηση.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνεπάγονται καμία νομική δέσμευση, έμμεση ή ρητή συμβατική συμφωνία εκ μέρους της TASTE N’ DIET η οποία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά της ανά πάσα στιγμή .

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για ακατάλληλο σκοπό ή σκοπό που απαγορεύεται από τους εν λόγω όρους χρήσης, ούτε να ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της TASTE N’ DIET ή τα δικαιώματα τρίτων.

Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του Tasteanddiet.gr παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.


Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, προγράμματα, αλγόριθμους ή άλλες αυτόματες μεθόδους για την πρόσβαση, λήψη, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, ούτε για την αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας με σκοπό τη λήψη δεδομένων, εγγράφων ή πληροφοριών.


Ο χρήστης απαγορεύεται να προσπαθεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ενότητα ή λειτουργικότητα του ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή συνδεδεμένο δίκτυο στον ιστότοπο, ούτε στις υπηρεσίες που προτείνονται στον ιστότοπο, με hacking ή χρήση οποιουδήποτε άλλου παράνομου μέσου.


Ο χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να αναλύσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτύου στον ιστότοπο ούτε να παραβιάσει τα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον ιστότοπο ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν.

Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αναζητά ή να εντοπίζει πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες ούτε να εκμεταλλεύεται τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την αποκάλυψη πληροφοριών, ιδιαίτερα των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.


Ο χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε καμία ενέργεια που επιβαρύνεται αδικαιολόγητα ή υπερβολικά την υποδομή ή τα συστήματα του ιστότοπου ή τα δίκτυα της TASTE N’ DIET ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με τον ιστότοπο.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Η TASTE N’ DIET δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.


Επίσης, ο χρήστης του Tasteanddiet.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Tasteanddiet.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Tasteanddiet.gr καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του Tasteanddiet.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Tasteanddiet.gr και της εταιρείας ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η χρήση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου, ιδίως μέσω της λήψης, αναπαραγωγής, μεταφοράς ή παρουσίασης για σκοπούς άλλους από την προσωπική και ιδιωτική χρήση για μη εμπορικές προθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας TASTE N’ DIET με κάθε άλλο τρόπο ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, απαγορεύεται και διώκεται με κάθε νόμιμο μέσον


ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το Tasteanddiet.gr είναι ιστότοπος που απευθύνεται σε ενηλίκους και δεν επιθυμεί καμία συναλλαγή, επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφορίας, συμβατική δέσμευση και παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν οι χρήστες του Tasteanddiet.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του Tasteanddiet.gr με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Tasteanddiet.gr με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, κοινοποίησης σε τρίτους , για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε χρήστης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από την TASTE N’ DIET.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το tasteanddiet.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Η TASTE N’ DIET ουδεμία υποχρέωση φέρει απέναντι στον χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η TASTE N’ DIET δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να διαφημίζονται στο Tasteanddiet.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H TASTE N’ DIET προσπαθεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ενημέρωση των πληροφοριών που διανέμονται στον ιστότοπό της και διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενό του. Ωστόσο, η TASTE N’ DIET δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.


Η TASTE N’ DIET δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για γεγονότα εκτός ελέγχου και τις πιθανές ζημιές που υπέστη το τεχνικό περιβάλλον του Χρήστη και συγκεκριμένα οι υπολογιστές, το λογισμικό, ο εξοπλισμός του δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο υλικό για τη χρήση του ιστότοπου ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Επίσης, η TASTE N’ DIET αποποιείται κάθε ευθύνη για τις δυσλειτουργίες ή τις διακοπές κατά τη χρήση του ιστότοπου εξαιτίας της διακοπής ρεύματος, της αποτυχίας στις τηλεφωνικές γραμμές ή / και στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο επιζήμιο γεγονός που δεν ελέγχει.
Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της αλληλογραφίας δεν είναι εγγυημένος στο δίκτυο και εναπόκειται ειδικότερα σε κάθε Χρήστη να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα δικά του δεδομένα ή / και το λογισμικό από τη μόλυνση τυχόν ιών που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.


Ως εκ τούτου η TASTE N’ DIET δεν έχει καμία ευθύνη: για τυχόν ανακρίβεια, ανακρίβεια ή παράλειψη όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την εισβολή τρίτου και ενδέχεται να οδηγήσουν σε τροποποίηση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και, γενικότερα, για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, για οποιαδήποτε αιτία, προέλευση, φύση και συνέπεια, που προκλήθηκε από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ή από την αδυναμία πρόσβασης στον ιστότοπο.
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απελευθερώσει την TASTE N’ DIET από κάθε ευθύνη σχετικά με ζημιές ή καταγγελίες τρίτων, εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση που έκανε ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες ενδέχεται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα. Η παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών είναι προαιρετική. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να τα τροποποιήσει ή διαγράψει, αν χρειάζεται, επικοινωνώντας με την TASTE N’ DIET. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας παρακαλούμε πολύ ανατρέξτε στην ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στον παρόντα ιστότοπο

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Tasteanddiet.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της TASTE N’ DIET δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.


Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το Tasteanddiet.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (SecureSocketsLayer). Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρεί ο χρήστης στο Tasteanddiet.gr κωδικοποιείται πριν βγει online και στη συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.


COOKIES

Το Tasteanddiet.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ισότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Επίσης ο ιστότοπος tasteanddiet.gr χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή των διαφημίσεων του on-line. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε sites στο Internet. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του tasteanddiet.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.


Μετά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την απόφαση 229 της 8ης Μαΐου 2014 που εξέδωσε η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η χρήση των cookies για τη συλλογή των δεδομένων σας, επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεσή σας. Ο χρήστης υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατόν να αρνηθεί την εγκατάσταση “cookies” στον υπολογιστή του ρυθμίζοντας έτσι τον browser του. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Εναλλακτικά μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://google.com/ads/preferences. Η TASTE N’ DIET εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο.

Ωστόσο, η TASTE N’ DIET δεν είναι σε θέση να ελέγξει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου και σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πλοήγησή σας στο παγκόσμιο ιστό, σχετικά με την ύπαρξη πιθανών κινδύνων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διέρχονται μέσω αυτού καθώς η εταιρεία TASTE N’ DIET δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου με άλλους δικτυακούς τόπους. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Tasteanddiet.gr και συνεπώς το tasteanddiet.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους.

Το Tasteanddiet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των δικτυακών τους τόπων. Η ύπαρξη υπερσυνδέσμων μεταξύ του παρόντος ιστότοπου και άλλων ιστοσελίδων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η TASTE N’ DIET εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή τη χρήση που μπορεί να γίνει. Ο Χρήστης επισκέπτεται τους άλλους ιστότοπους με δική του ευθύνη.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Τα Δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την χρήση και εφαρμογή του παρόντος ιστότοπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η TASTE N’ DIET ενημερώνει τους χρήστες του ιστότοπου ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτές χωρίς όρους από όλους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες καλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.


Οι παρόντες Γενικοί Όροι χρήσης απαρτίζονται από το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρουσών Γενικών Όρων Χρήσης θεωρείται μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Εάν ο Χρήστης δεν σέβεται αυτούς τους όρους χρήσης και αν η TASTE N’ DIET δεν αντιδρά αμέσως, αυτό δεν σημαίνει ότι η TASTE N’ DIET παραιτείται από τα δικαιώματά της να ενεργήσει στη συνέχεια.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το Tasteanddiet.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 6464 550, 211 411 4611 ή να επικοινωνούν με την Taste n’ diet στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tasteanddiet.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΕ Αντιγόνης 112 10443 ΑΘΗΝΑ.


Ημερομηνία δημοσίευσης 18/04/2019
Ημερομηνία ανανέωσης 18/04/2019